FRUIT OF HAPPINESS Triptych 2022

MINI ORIGINAL EDITION

BLACK FRIDAY 25 / 11 / 2022 
8 am - 8 pm CET
12 hrs time limited editon - časově limitovaná edice
It will be possible to buy all three pieces together or just one or two separately.
Bude možné zakoupit všechny tři kusy dohromady nebo jen jeden či dva samostatně.
Every order placed within 12 hrs will be processed.
Bude vyřízená každá objednávka zadaná během 12-ti hodin.
(Maximum one of each piece for one customer.)
(Maximálně jeden od každého na jednoho zákazníka.)